CONVOCATÒRIA 4D

DRETS DIGITALS DES DEL DISSENY

SUPORT ECONÒMIC I ACOMPANYAMENT A SOLUCIONS PER A LA
DIGITALITZACIÓ DEMOCRÀTICA I ELS DRETS I COMUNS DIGITALS
SUPORT ECONÒMIC I ACOMPANYAMENT A SOLUCIONS PER A LA DIGITALITZACIÓ DEMOCRÀTICA I ELS DRETS I COMUNS DIGITALS

// SOBRE LA CONVOCATÒRIA

El procés de sol·licitud a la Convocatòria 4D és intencionadament ràpid i fàcil per encoratjar la participació de tothom que tingui un projecte que cregui que hi pot tenir cabuda. Si el projecte té possibilitats, procedirem a una entrevista detallada. En qualsevol cas, garantim una resposta a cada sol·licitud rebuda.

__OBJECTIUS

L’objectiu de la Convocatòria 4D Drets Digitals des del Disseny és donar suport als desenvolupaments o iniciatives enfocades a l’acció en termes de comuns i drets digitals, tals com:

DESENVOLUPAMENTS TECNOLÒGICS
Protocols d’actuació per canviar hàbits institucionals i/o generals
Litigi estratègic
Modificacions legislatives i incidència
Sorpreneu-nos amb altres tipus de solucions que no imaginem

La idea central és intervenir per tal que la digitalització sigui democràtica i/o els drets digitals s'apliquin de forma sistèmica (possibilitat d'escalar amb ample impacte), des del disseny i per defecte, en l'àmbit públic i/o privat. Busquem tecnologies, accions i/o protocols d'actuació, més enllà de la simple generació d'investigacions o informes.

__DOTACIÓ ECONÒMICA

La Convocatòria 4D ofereix dues dotacions econòmiques de: 15000€*, més 30h de suport** per tal que es duguin a terme projectes d’entitats, consorcis o persones d’àmbit europeu, ja en marxa o ja parcialment finançats.

_15.000€
_30h de suport
_Per a entitats, consorcis o persones d’àmbit europeu.

Es lliurarà el 90% al moment de la presentació pública (octubre 2024) i el 10% restant al moment de la finalització acordada amb la persona/entitat receptora.

Tots els projectes hauran de ser amb llicències que no siguin copyright estricte. S'atorgarà prioritat als projectes que utilitzin programari i llicències lliures. L'ús de llicències més restrictives és admès, però requereix una justificació.

* La tributació fiscal que afecti aquesta dotació dependrà de la forma jurídica que tingui la proposta premiada

** Accés a l’ecosistema social i empresarial del nostre àmbit; assessorament jurídic i legal; comunicació i màrqueting; etc.

{ TERMINIS }

fins Al 28 de juny

_Convocatòria oberta fins al 28 de juny 2024

_Resultat del primer cribratge: 10 de juliol 2024

_Entrevistes primer cribratge: juliol 2024

És imprescindible tenir disponibilitat per presentar el projecte el dia 9 d’octubre 2024.

per participar omple el

// QUI SOM

Aquesta convocatòria l’impulsem:
FUNDACIÓ.CAT

La Fundació puntCAT va ser fundada per gestionar el domini .cat. Fruit d’una iniciativa privada de la comunitat catalanoparlant, el domini .cat va ser aprovat l’any 2005 per la Corporació d’Internet per a l’Assignació de Nombres i Números (ICANN). Gràcies a l’impuls del .cat com a primer domini representatiu d’una comunitat cultural a internet, es va obrir les portes a tots els altres. La Fundació .cat treballa per defensar els drets culturals i una internet de qualitat per a la ciutadania catalanoparlant en la societat digital.

XNET

Xnet és una xarxa d’especialistes I activistes que proposa solucions avançades en diferents camps relacionats amb la digitalització democràtica, els drets digitals i l’actualització de la democràcia al segle XXI com ara la privacitat, l’ús de les dades, la IA, la neutralitat de la xarxa; la llibertat d’expressió i informació vs les fake news, la propaganda i la desinformació; la defensa d’informants/alertadors/whistleblowers, les filtracions ciutadanes i lluita anticorrupció; la tecnopolítica i la incidència ciutadana; l’actualització de la democràcia amb mètode R+D polític, la transparència i la participació; la cultura lliure.

Per a més informació o per suggerir-nos millores podeu escriure a

[ FORMULARI D’INSCRIPCIÓ ]

*Idiomes possibles: català, castellà, anglès, francès, italià. Les persones no natives d'aquestes llengües no us heu de preocupar que l'ortografia i gramàtica siguin perfectes i ens disculpem de no poder proveir opcions per a més idiomes.

  Si no la tens, pots afegir un fitxer de descripció (màxim dues pàgines). Objectius, complexitat i problemes que vol resoldre.

  [Fitxers admesos pdf i zip. Màxim 15MB.]

  Si no el tens, pots afegir un fitxer. Quines experteses requereix el projecte i qui les proveeix.

  [Fitxers admesos pdf i zip. Màxim 10MB.]

  Indica-hi les diferents fases (si en té) i els lliuraments de resultats tangibles.

  Nota de privacitat i protecció de dades:

  Si només visites la nostra web, només fem servir galetes essencials i no fem servir cap sistema de rastreig.

  En enviar-nos els vostres projectes, ens doneu permís per compartir informació amb el comitè de revisió independent. Ni nosaltres (Xnet i Fundació.cat), ni cap membre del comitè té permís per retenir o compartir aquesta informació amb altres sense el vostre consentiment explícit.

  Els documents dels projectes no seleccionats així com les dades facilitades als formularis seran eliminats al final de la selecció.

  Els documents dels projectes seleccionats seran eliminats quan acabin aquesta col·laboració amb la Convocatòria 4D.

  Si teniu algunes limitacions específiques de seguretat i privadesa ens ho podeu dir i intentarem adaptar-ho el millor que puguem.

  __Amb el suport de: